რეგიონალური ლაბორატორიები

1. ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია
მის: (ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. III, ჩიხი, #5 )
ტელ: 431233687 ; (+995) 591 93 60 25


2. ახალციხის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორი
მის: (ქ. ახალციხე, ახალციხე-ახალქალაქის გზატკეცილი)
ტელ: 365222060 ; (+995) 591 93 60 35


3. გორის ლაბორატორია
მის: (ქ. გორი, თამარ მეფის ქ. #77)
ტელ: 370270223,370270224 ; (+995) 591 93 60 45


4. დუშეთის ლაბორატორია
მის: (დუშეთი, იოსელიანის ქ. #31)
ტელ: 346221898 ; (+995) 591 93 60 66


5. მარნეულის ლაბორატორია
მის: (მარნეული, ჟორდანია ქ. # 48)
ტელ: 357222372, 357222550 ; (+995) 591 93 60 62


6. გურჯაანის ლაბორატორია
მის: (ქ. გურჯაანი, ტაბიძის ქ. #4)
ტელ: 353220942 ; (+995) 599 25 96 98


7. ბათუმის ლაბორატორია
მის: (ქ. ბათუმი, ქვედა სამება)
ტელ: 422 254501 ; (+995) 591 93 60 54


8. ოზურგეთის ლაბორატორია
მის: (ქ. ოზურგეთი, თაყაიშვილის ქ. #11)
ტელ: 496273194 ; (+995) 599 35 76 50


9. ამბროლაურის ლაბორატორია
მის: (ამბროლაური, ბრატისლავ-რაჭის ქ. #2)
ტელ: 439221382 ; (+995) 599 22 19 40


10. ზუგდიდის ლაბორატორია
მის: (ქ. ზუგდიდი, მარცხენა სანაპიროს ქ. #35)
ტელ: 253729 ; (+995) 591 93 60 49