სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ჰისტოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება თევზის სისხლმბადი ქსოვილის ინფექციური ნეკროზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 20,00 ლარი
მეთოდი მიკროსკოპია, შეღებვა
ხანგრძლივობა 10-14 დღე

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება ქლორორგანული პესტიციდების (ალფა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, ბეტა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, დელტა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, გამა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, 4,4’-DDD, 4,4’-DDE, 4,4’-DDT, ჰეფტაქლორი, ალდრინი, ქლორპირიფოსი, ჰეფტაქლორ ეპოქსიდი, ენდოსულფანი, დიელდრინი, ენდოსულფანის სულფატი, მეტოქსიქლორი, ლამბდა-ციჰალოტრინი, პერმეტრინი, ციპერმეტრინი, ტაუ-ფლუვალინატი) განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 200,00 ლარი #
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, AOAC 2007.01 EN 15662:2008
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ფოსფორორგანული პესტიციდების, პირეტროიდების და კარბამატების (ბიფენტრინი, დელტამეტრინი, ესფენვალერატი, კარბოსულფანი, ფენვალერატი, ქლორპირიფოსი, ციპერმეტრინი, პარათიონ-მეთილი, პარაოქსონ-მეთილი, პარათიონი, იზოკარბოფოსი, EPN) განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 245,00 ლარი #
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, EN 15662:2008
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ქლორამფენიკოლის და ნიტროიმიდაზოლების განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 700,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ანტიბიოტიკების ტეტრაციკლინის ჯგუფის, ქინოლონების, ცეპტიოფურის, თიამფენიკოლის, სტრეპტომიცინისა და თილოზინის ჯგუფების განსაზღვრა თაფლსა და ხორცში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 700,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ნიტროფურანების ჯგუფის (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) განსაზღვრა თაფლსა, ხორცში და ზღვის პროდუქტებში
რაოდენობა 1
ფასი 700,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება მიკოტოქსინების (აფლატოქსინი B1, აფლატოქსინი G1 და G2, პაქსილინი, ფუმოზინი, ოხრატოქსინი A , ერგო ალკალოიდები, დიაცეტოქსის ცირპენოლი, დეოქსინივალენოლი, ზეარალენონი, T2 ტოქსინი) განსაზღვრა მარცვლეულსა და სხვადასხვა მარცვლეულზე დამზადებულ ცხოველელთა საკვებში
რაოდენობა 1
ფასი 700,00 ლარი #
მეთოდი წარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 5-10 დღე