სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება ობის და საფუარის სოკოები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 12,00 ლარი
მეთოდი ISO 21527-1:2008 ISO 21527-2:2008
ხანგრძლივობა 6 დღე
დასახელება E.coli (ეშერიხია კოლი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 20,00 ლარი
მეთოდი ISO 16649 -2:2001
ხანგრძლივობა 3 დღე
დასახელება E.coli (ეშერიხია კოლი) (სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 9308-1:2014/2014
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება ენტეროკოკები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 20,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 28566-90
ხანგრძლივობა 6 დღე
დასახელება Enterobacteriaceae (ენტერობაქტერიები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 18,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 21528-2:2017/2017
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება Streptococcus faecalis (ფეკალური სტრეპტოკოკი) (სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 12,00 ლარი
მეთოდი ISO 7899-2:2000
ხანგრძლივობა 3 დღე
დასახელება პრეზუმციული B.cereus
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 35,00 ლარი
მეთოდი ISO 7932:2004
ხანგრძლივობა 5 დღე
დასახელება Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) (ენტერობაქტერია საკაზაკიი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 21,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 22964:2017
ხანგრძლივობა 6 დღე