სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

თაფლი

დასახელება მშრალი ნივთიერების მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო რეფრაქტომეტრისათვის “MISCO PA 203”
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება დიასტაზას რიცხვი შადეს ერთეულით
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 27,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 54386-2001
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება მექანიკური მინარევები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება საერთო მჟავიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება თავისუფალი მჟავიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32169-2013
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ელექტროგამტარობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31770-2012
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება pH
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32169-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ნაცარი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32483-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე