სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

english

სოფლის მეურნეობის სამინისტროში DTRA-ს წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმარათა

#

სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეები ლევან დავითაშვილი და იური ნოზაძე აშშ-ის თავდაცვის დეპარტამენტის საფრთხის შემცირების სააგენტოს (DTRA) წარმომადგენლებს შეხვდნენ

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და აშშ-ის თავდაცვის დეპარტამენტის საფრთხის შემცირების სააგენტოს შორის თანამშრომლობის საკითხების განხილვა იყო.  შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ აშშ-ის თავდაცვის დეპარტამენტის საფრთხის შემცირების სააგენტოს მხარდაჭერით განხორციელდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის კვლევითი ბაზის ჩამოყალიბება და თანამშრომელთაკვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე თბილისსა და რეგიონებში არსებული ლაბორატორიის შენობანაგებობების კაპიტალური შეკეთება და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა

   DTRA- წარმომადგენლებმა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა დადებითად შეაფასეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას სოფლის მეურნოების სამინისტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს და სოფლის მეურნოების სამინისტროს ლაბორატორიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ