სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

english

მე-4 რეგიონული სამუშაო შეხვედრა ქ.ბათუმში

#

. ბათუმში ეპიდზედამხედველობის საკითხებზე რიგით მეოთხე რეგიონული სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მონაწილეებმა განიხილეს 

ადამიანის და ცხოველთა დაავადებების მონიტორინგის დარგში თანამშრომლობაერთიანი ჯანმრთელობისკონცეფციის საფუძველზე. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს, აზერბაიჯანის, ყაზახეთისა და უკრაინის წარმომადგენლებმა. ასევე დამკვირვებლის სტატუსით იმყოფებოდნენ თურქი და უზბეკი სპეციალისტები. შეხვედრის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა რეგიონული თანამშროლობის გაუმჯებესება ეპიდზედამხედველობის საკითხებში ინფორმაციის გაცვლისა და უწყებათშორისი კოორდინაციის უზრუნველყოფით.მონაწილე ქვეყნების გარდა შეხვედრას ესწრებოდნენ WHO-ის, FAO-, EAIDSNet-, BMJ-, აშშ ჯანდაცვის დეპარტამენტის და სხვა ექსპერტები. ღონისძიება ჩატარდა აშშ საფრთხის შემცირების სააგენტოს (DTRA) მხარდაჭერით.