სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

english

საუდის არაბეთის დელეგაციის წევრების ვიზიტი

#

საუდის არაბეთის დელეგაციის წევრებმა „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ დაათვალიერესდელეგაციის წევრებს ლაბორატორიის შესახებ

 ინფორმაცია დირექტორის /-მაანა გულბანმა მიაწოდაშეხვედრის დროსმათ შესაძლებლობა ჰქონდათ უახლესი აპარატურით აღჭურვილი ლაბორატორიის მუშაობის სპეციფიკას ადგილზევე გასცნობოდნენარაბმა კოლეგებმაროგორც მცენარეთა მავნე ორგანიზმებისასევე ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკის ლაბორატორიები მოინახულეს და სხვადასხვა კვლევაზე სპეციალისტებისაგან ამომწურავი პასუხები მიიღესშეხვედრის დროს- ანა გულბანმა ფიტოსანიტარულ მონიტორინგსა და ზედამხედველობაშილაბორატორიის შესაძლებლობებზე გაამახვილა ყურადღებაროგორც მან დელეგაციის წევრებს განუმარტალაბორატორია წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს ფიტოსანიტარიული რისკის ანალიზისა და სალიკვიდაციო პროგრამების განხორციელებაშივინაიდან არსებულ ბაზაზე სრულად არის შესაძლებელი ნებისმიერი ფიტოსაკარანტინო თუ სხვა (არასაკარანტინოსაშიში მავნე ორგანიზმების იდენტიფიკაციაასევეცხოველთა დაავადებების მიმართულებითწლების განმავლობაში განხორიცელებული ღონისძიებები იძლევა სწორისანდო და დროული დიაგნოსტიკის საშუალებასრაც მნიშვნელოვანია როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისასევე ქვეყნის ეკონომიური განვითარების საქმეშისაუდის არაბეთის დელეგაციას საუდის არაბეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედოქტორი ემად ალ დაიჯი ხელმძღვანელობს და მის შემადგენლობაში არიან სამინისტროს საერთაშორისო თანამშრომლობის დეპარტამენტისნაჯრანის მებაღეობის კვლევითი ცენტრისმცენარეთა დეპარტამენტისცხოველთა კარანტინის განყოფილებისბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პირებისაუდის არაბეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დელეგაცია საქართველოს პირველად სტუმრობსვიზიტი გაცნობით ხასიათს ატარებს და მის ფარგლებში დელეგაციის წევრები საქართველოს რეგიონებსაც ეწვევიან.