სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

english

სერტიფიკატები

#

სერტიფიკატები

ხარისხის მართვის სერტიფიკატი

ხარისხის მართვის სერტიფიკატი ISO 9001:2015

#

სერტიფიკატები

ANAB-ის საერთაშორისო აკრედიტაცია

ANAB-ის საერთაშორისო აკრედიტაცია

#

სერტიფიკატები

GAC-ის ეროვნული აკრედიტაცია

GAC-ის ეროვნული აკრედიტაცია

#

საკვალიფიკაციო ტესტირება

FAPAS-ის სერტიფიკატი

FAPAS-ის სერტიფიკატი სტაფილოკოკის აღმოჩენის მახასიათებელზე რძის ფხვნილში

#

სერტიფიკატები

FAPAS-Food Microbiology Proficiency Test M244e18